Hudba a obraz. Hudba a výtvarné umenie. Hudba a film.

Hudba a obraz statický a obraz dynamický

Teoreticko-praktická hodina.

Praktickú časť je vhodné zamerať na muzikomaľbu (jej rôzne formy), individuálnu alebo kolektívnu, vytváranie individuálnych alebo skupinových videoklipov, priraďovanie obrazového materiálu k hudbe, resp. naopak.

Teoretická časť

Hudba vzniknutá na základe programu obrazov.
Zopakujte si všetky informácie (vedomosti), ktoré ste získali v minulých ročníkoch o ruskom hudobnom skladateľovi M. P. Musorgskom a jeho diele Obrázky z výstavy (v ktorom období žil a komponoval, ktorý umelecký smer jeho dielo predstavuje, koľko častí má dielo obrázky z výstavy, čie výtvarné obrazy hudobne zobrazuje, pre aký nástroj je komponované, kým bolo dielo upravené do orchestrálnej podoby, ktorá verzia vás viac zaujala a podobne).

Modest Petrovič Mussorgskij: Obrázky z výstavy – Pictures at an exhibition ( Full ) – BPO / Karajan* – spojenie s obrazmi prelínanie

Natasha Turovsky – animácie

  1. časť – Škriatok (es-mol) (2)
  2. časť – Balet nevyliahnutých kuriatok (F-Fur)
  3. časť – Trh v Limoges (Es-Dur)
  4. časť – Veľká brána Kyjevská (Es-Dur)

Obrazy ktorých častí diela vidíte v ilustrácii? 

Dielo spájajúce hudbu a moderné filmové prostriedky

Jan Hammer – Beyond The Mind’s Eye (Complete Film) [OFFICIAL] 4:42´´- 8:23´´

Významný český džezový a rockový skladateľ a klávesový interpret Jan Hammer